تالار زبانشناس

معنی کلمه co در عبارت زیر چیست؟

معنی کلمه co در عبارت زیر چیست؟
co-friendly

2 Likes

سلام دوست عزیز
co به معنای ( باهم ، مشترکا ، مختلط ) هست و قبل از اسم میاد و اگر اسم صفت داشته باشه قبل از صفت می آید بعبارتی پیشونده

co-worker همکار
co-pilot کمک خلبان
co educational class کلاس درس مختلط

2 Likes