تالار زبانشناس

کاربرد set about

سلام، یعنی تصمیم جدی گرفتن برای شروع یک کاری
معنی کل جمله این میشه: موزه تصمیم گرفت که نقاشی هاش رو سازماندهی مجدد بکنه.

1 Likes