تالار زبانشناس

معنی it was himدر داستان هملت

معنی it was himچرا شده خودشه؟؟!!
ومعنی have thisشده بگیرش :thinking:


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

در واقع have به معنی دارا بودن و داشتن هست و هملت میگه اینو داشته باش یه به قول خودمون بگیر و اینکه it was him هم یعنی اون بود خودش یا در زبان فارشی تقصیر اونه کار خودشه

6 Likes