تالار زبانشناس

Grammer problem

Hasn’t had fear یعنی چه؟ چه موقع به کار میرود؟


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « کشتی های غرق شده و ووگهای شکسته »

4 Likes

سلام
فورمول حال کامل یا همون present perfect
Have/has+pp
هستش که برای تجربه هایی که در گذشته داشتید یا کاری که در گذشته انجام شده و هنوزم ادامه داره و… استفاده میشه
She hasn’t had pen

معنی جمله شما میشه نترس (ترس نداشته باش)

3 Likes