تالار زبانشناس

معنیin charge of

معنی این جمله و کاربردش چیست؟


این تاپیک مربوط به « معرفی شخصیت سم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

2 Likes

مسئولیت چیزی رو به عهده داشتن میشه
.
مثال:
Who’s in charge here?
مسئول اینجا کیه؟
.
You’re in charge of making the salad.
تو مسئول درست کردن سالاد هستی

6 Likes