تالار زبانشناس

Might or may

من فک می کردم might برای وقتیه که به زمان آینده اشاره کنیم با حرف بزنیم ولی
در جمله
So you learned something, it might have
seemed tough at the time, but you did it
برای زمان گذشته استفاده کرده
داستان چیه؟

3 Likes

با سلام.
در حالت کلی و به صورت ساده، may - might به این مفهوم اشاره داره که در اینده ممکنه اتفاقی بیافته.
اماااااا
وقتی ساختار گرامری might + have+ past participle رو داریم، میخوایم بگیم که فلان اتفاق ممکنه که در گذشته افتاده باشه.

(past participle: شکل سوم فعل)

2 Likes