تالار زبانشناس

درس خرگوش سخاوتمند

با سلام
در پارگراف اول
happily
چه نوع صفتي هست ؟

he lived vary happily


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes

قید میباشد بمعنای با خوشحالی

3 Likes