تالار زبانشناس

معنی کلمه medieval

Medieval is a period of history. It’s a time in history in European history. Medieval, the medieval history period. The medieval history period was about 580 to about 1580. So knights in armor. Are you seeing movies about King Arthur, Brave heart? Those are medieval time period, medieval.

کلمه medieval یعنی چی در این جمله


این تاپیک مربوط به « درسنامه لغات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « اولین مبارزه »

2 Likes

یعنی “قرون وسطایی” یا "مربوط به قرون وسطی.
مثلاً Medieval age
یعنی دوره یا عصر قرون وسطی ای
یا
Medieval books
کتاب های مربوط به قرون وسطی

3 Likes

ممنون مرسی :heart_eyes:

2 Likes