تالار زبانشناس

Can afford my taste/... in food/drinksاصطلاحه؟

cocktails - yes, I’ve actually met someone who can afford my taste in drinks


این تاپیک مربوط به کتاب« شیرینم » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

2 Likes

اون قسمت
Taste in
یک اصطلاحه
https://www.phrasemix.com/phrases/have-adjective-taste-in-something

4 Likes

کاکتلها-بله، درواقع من با یکی آشنا شده ام که از پس ذائقه من توی نوشیدنیها بر میاد

4 Likes

ممنون
ببخشید یه سوال دیگه
are in the least bit true.)به چه معنیه
تو ترجمه ی درس گفته ینی ذره ای صحت نداره
چطور این جور جمله ها با این که
not
ندارن ولی ترجمشون منفیه

2 Likes

و
Will you come round later
معنیcome round

1 Likes

The least bit
مقدار خیلی کم. یک ذره
وقتی ترجمه میشه منفی میشه یعنی خیلی کم حقیقت داره میشه گفت حقیقت نداره

2 Likes
2 Likes

همیشه میتونید توی اینترنت پیدا کنید

2 Likes