خرگوش سخاوتمند ٣

با سلام
معني اين جمله

this discomfort didn,t bother the rabbit


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 پسندیده

این معذب بودن/ ناراحتی/سختی خرگوش را ناراحت نمیکرد/ برای خرگوش مهم نبود

5 پسندیده