تالار زبانشناس

معنی در جمله

feredie the fork sara thespoon معنی خاصی دارد یا به مطلبی اشاره میکند.


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « ازدواج »

2 Likes

میشه گفت به نوعی معرفی کردن به حساب میاد تو فارسی اینطوری میگیم:چنگالی به نام فردی ،قاشقی به نام سارا

4 Likes

نه همونطور که @rose9 گفتن، داره به اسمشون اشاره میکنه. چون داستان هست این قاشق و چنگال اسم دارن.
تو فارسی میگیم فردی چنگاله و سارا قاشقه ، مثلا

3 Likes