تالار زبانشناس

چالش lets talk ((انسان در جست و جو ی معنی))

سلام به همگی.
یک استاد داشتیم.که یک جمله خیلی زیبا در رابطه با معنی زندگی داشت.
اون هم این بود که مسئله یافتن معنی زندگی رو نباید خیلی پیچیده فلسفی وسخت کرد معنی در همین کمک کردن ها به دیگران (چه مالی،علمی،روحی) و از خود گذشتگی ها نهفته.
برای پیدا کردن معنی نبابد گوشه عزلت بگیری و بگی معنی عزیز پیدا شو نه! باید بری تو جامعه تا معنی زندگی پیدا کنی ودردی رو التیام ببخشی.

خوندن این متن در رابطه با معنی زندگی خالی از لطف نیست.


ایام به کام.
7 Likes