تالار زبانشناس

در داستان هملت

فرق بین she get married وshe married چیه یکی زمان حال است دیگری گذشته


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام این تاپیک رو مطالعه کنین

3 Likes