تالار زبانشناس

چرا sold به کار رفته

“They do magic!” Said the peddler.“magic?sold” said Jack

چرا جک میگه sold ونمیگه sell?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

چون معنی دقیقش میشه : «فروخته شد!» یا «فروختمش!»
\ون میخواست گاوش رو در مقابل لوبیاها بفروشه، و شک داشت، وقتی پرسید این لوبیاها چیکار میکنن و اون گفت جادو میکنن، قانع شد و گفت: «فروخته شد به نو!» فعل رو گذشته اورده که بگه کار تموم شد، و روی قطعی بودنش تاکید کنه.
جمله ی کاملش it is sold هم میتونه باشه، یعنی همون فروخته شد

2 Likes