تالار زبانشناس

مفهوم جمله

I didn’t think they’d have enough space, though, ’ cause they usually argue with one another.
این جمله، وقتی میگه فکر میکنم جای کافی وجود نداره! کنایه به دعوای پدر مادرش میزنه؟ چون از نظر فیزیکی سه تا صندلی بوده براشون

======================
این تاپیک مربوط به درس «The worst case scenario by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۳»)

فکر میکنم همین معنی رو بده.