تالار زبانشناس

سوال در مورد زمان سوالی کردن جمله

وقتی جمله ما زمان حال رو داره و ما میخواهیم از اون جمله،جمله سوالی بسازیم زمان جمله ما به چه صورت در می آید .مثلا جمله ما این است they have a party.وقتی بخواهیم آن را سوالی کنیم زمان جمله فرق میکند یا خیر و سوالی کردن آن به چه شکلی در می آید؟

3 Likes

خب اگه مثلا فردای آنروز سوال بشه قاعدتا زمانش تغییر میکنه. بستگی داره. ولی حالت کلی زمان تغییر نمیکنه.
Do they have a party
ولی مثلا فردای انروز میپرسید
Did they have a party

3 Likes

سلام دوست گرامی
شما میتونید به اینجا هم‌یه سر بزنید،،،،

3 Likes