تالار زبانشناس

چرا would استفاده شده

باسلام چرا از would استفاده شده ?
و چرا از گذشته ساده یا استمراری استفاده نشده؟

Taz would come to visit her every day. Every day she would give Taz a cookie, but something was strange.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

3 Likes