تالار زبانشناس

دوستان کسی میدونه این چیه؟!


توی دام شیطانی افتادم
مگهevilنیست؟
anvil and evil مترادفن؟

5 Likes

سلام
Anvil
ی نوع ابزار آهنگری هستش که قطعه اهن رو رو اون قرار میدن و بهش شکل میدن وصافش میکنن و تو فارسی بهش میگن سندان
Trip on
هم ابنجا به معنی سکندری خوردن یا پشت پا خوردن هستش
مثلا
I tripped on a stone
یعنی پام به ی سنگی گیر کرده خوردم زمین

توی جمله ی شما هم شخصیت داستان پاش گیر کرده به سندان خورده زمین

3 Likes