تالار زبانشناس

Think of and think

سلام میشه لطفاً تفاوت بین این دوتا رو برام توضیح بدید؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام
شما وقتی مخواین بگید
من داشتم فکر میکردم میگید
I was thinking
وقتی میخواید بگید داشتم درباره فلان چیز فکر میکردم ازthink of استفاده میکنید مخصوصا واسه مواقعی که دارین ی چیزی رو تصور میکنید یا به یاد میارید
مثلا
I was thinking of the time I went to Italy
من داشتم به زمانی کهبه ایتالیا رفته بودم فکرمیکردم
I was thinking of you all the time
من داشتم تمام مدت به تو فکر میکردم

3 Likes

خیلی ممنون لطف کردید.

1 Likes