تالار زبانشناس

معنی about to

معنی about to در این جمله چیه؟

.This is flea about to bite

2 Likes

سلام و خوش اومدین.
یعنی نزدیکه، میخواد، قصد داره، یا داره
البته فکر کنم جمله اشتباه تایپ شده باشه اگه کاملتر بذارین بهتره.
ولی داره میگه این (حشره) کک میخواد نیش بزنه، در حال نیش زدنه، داره نیش میزنه.

2 Likes