تالار زبانشناس

آخر نفهمیدم معنی snapping چیه

سلام معنیsnapping چیه

They show their teeth and make scary snapping sounds at Shaun.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مرد گرگی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

3 Likes

چند تا معنی داره اینجا یعنی عو عو کردن

3 Likes