تالار زبانشناس

چرا اینطوری هست؟

Looking out to the ocean, I can see boats filled with people leaving the city.
در اقیانوس، کشتی‌ها را پر از مردمی می‌بینم که شهر را ترک می‌کنند.
نمیشه نوشت by looking out


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حمله موجودات فضایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

3 Likes

سلام وقت بخیر.
به اون looking out که اول اومده میگیم present participle که نوعی از فرم ing است . از نظر گرامری، یکی از استفاده های این present participle اینه که وقتی دوتا کار با هم در حال انجام هستن توی جمله،‌یکیشون رو اول جمله به این صورت بیاریم. دیگه حرف اضافه هم نمیخواد.
مثلا
Putting on her jacket, she left her office
در حالیکه کتش رو میپوشید، دفتر کارش رو ترک کرد.

غیر از این، معنی این جمله اینه که «در حالیکه» به اقیانوس نگاه میکن میتونم قایق ها رو… نه «بوسیله ی» نگاه کردن به اقیانوس، که بخوایم by بذاریم.

2 Likes