تالار زبانشناس

کاربردatدرداستان هملت و مکبث

چرادر هملات in the castleهست
اما در داستان مکبث
Sleeps at macbeth’s castle

2 Likes

سلام وقت بخیر.
این preposition ها توی انگلیسی بحث گسترده ای دارن. بعضی وقتا استفاده ی هردوشون درسته و مشکلی نداره،‌تفاوت ریز معنایی ولی هست.
in castle میتونه به کل قصر اشاره کنه، at castle به جای خاصی از قصر اشاره میکنه مثلا اون اتاق و گوشه ای که شخص درش خوابیده. و اینکه شخص احتمالا مدت کوتاهی اونجا بوده

این هم در مورد in یا at برای clinic بوده که یه دوست دیگه پرسیده بودن و شاید خوندنش کمک کنه

2 Likes