تالار زبانشناس

But there were no nurses صحیح تره یا?!

but there were no nurses صحیح تره یا there weren’t any nurses?!

2 Likes

سلام .هر دو درستن. تفاوت ریز معنایی دارن فقط، که وقتی با no میگیم یه کم تاکیدمون بیشتره. البته همیشه از متن یا جمله های بیشتر بنویسین توی حواب دادن بیشتر کمک میکنه

4 Likes