تالار زبانشناس

معنیpersonal

سلام معنی personal چیه
Textbooks usually don’t have much personal meaning.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « الگو ها »

2 Likes

Personal شخصی
کتابهای درسی معمولاً معانی شخصی و خاص در درسها ندارند.

3 Likes