تالار زبانشناس

Does like یا is like

سلام
How does he look like?
درسته یا
How is he like?
من احساس میکنم دو تاش رو دیده ام

3 Likes

سلام هردو درسته اولی برای ظاهر به کار میره .
دومی برای persenality

3 Likes

خیلی ممنون اگر اولی look نداشته باشه معنیش درسته؟

2 Likes

من نمیدونم دقیق یادم نیست

1 Likes