تالار زبانشناس

معنی full sail, toots horn

سلام

آیا full sail یعنی بادبان‌ها برافراشته
معنی toots horn چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« قایق پدربزرگ » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

2 Likes