تالار زبانشناس

ترجمه کلمه morning

وقتی good رو از ابتدای کلمه ی good morning حذف میکنیم ترجمه اش همون صبح بخیر میشه؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« هری پاتر و تالار اسرار » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « هری پاتر »

4 Likes

بله برخی اوقات کوتاه بکار میبرن و فقط میگن
Morning

4 Likes

درسته ولی ترجمه کلمه وقتی good نباشه میشه صبح بخیر یا فقط صبح؟؟؟

2 Likes

میشه صبح بخیر…گفتم تو پیام بالا :grin::rose:

3 Likes