تالار زبانشناس

نقش with در این جمله چه کاربردی داره؟؟

He didn’t stop with just killing animals.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی نابغه‌ای از یاد رفته » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نابغه ی فراموش شده »

3 Likes