تالار زبانشناس

دیکته کلمه stock

آیا کلمه stock غلط است و این کلمه گذشته stick است ؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « حضانت فرزند - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام وقت بخیر گذشته stick
Stuck هست
و stock به معنای موجودی و سهام هست که با کلمه بالا متفاوته

5 Likes