تالار زبانشناس

دلیل اومدن a چیه

در جمله
Have you ever wondered what a Steven Spielberg or a Bruce Springsteen might have in common?
میخواستم دلیل اومدن a قبل از اسامی خاص رو بدونم


این تاپیک مربوط به درس« قدرت نامحدود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت نامحدود »

2 Likes

قبل از اسم ها اگه کلمه ی اول a.e.i.u.o.نباشه قبلش aمیاد اما به غیراز اینan میاد

3 Likes

منظورش اینه که یک فردی مثل اسپیلبرگ با یک فردی مثل اسپرینگستین چه شباهتهایی دارن باهم

3 Likes