تالار زبانشناس

Since last year

ینی چی
مثال
Every day she has gotten stronger and stronger and stronger, since last year


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « فلسفه ی تائو »

3 Likes

سلام دوست عزیز معنی since میشه تا
و
معنی این جمله :
او تا پارسال هر روز قوی و قوی و قوی تر میشد

3 Likes

فکر کنم میشه از “پارسال تا حالا” هرروز قویترو قویتر شده

6 Likes

در زمان حال کامل یا present perfect میتونیم از since استفاده کنیم که نشون دهنده ی چیزی که از قبل بوده و تاالان ادامه داره اینجا هم گفته since last year دقیقا همین هست که از سال قبل شروع شده (شروع به قوی شدن کرده) و تاالان ادامه داره

5 Likes