تالار زبانشناس

درس «آستینهایت را بالا بزن»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس آستینهایت را بالا بزن ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «آستینهایت را بالا بزن» مراجعه بفرمایید.

1 Likes