تالار زبانشناس

معنی made up her mind

Julia made up her mind to stay with Sallie–


این تاپیک مربوط به فصل« سال دومی » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « بابا لنگ دراز »

2 Likes

تو یک متن دیگه ترجمه شده بود او تصمیم خود را گرفت. احتمالا اینجا هم همین معنی رو میده

5 Likes

سلام
این اصطلاح معانی مختلفی داره ک البته همشون ب هم بر می‌گردن
همونجوری هم ک دوست عزیزمون گفتن اینجا معنای تصمیم گرفتن میده

4 Likes