تالار زبانشناس

چرا در جمله زیر دوبار معنی دیدن آمده است؟؟؟‌

چرا در جمله زیر دوبار معنی دیدن اومده؟؟
When Claudius watches the play he looks very worried and runs away

اینجا هم watches به معنی تماشا کردنه و هم looks به معنی دیدن


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام دوست عزیز

Looks اینجا به معنی به نظر رسیدنه

3 Likes