تالار زبانشناس

سلام معنی این جمله ها رو کسی می‌دونه ؟؟

This looks like just the spoot for our picnic.

.
.
Mummy: So much but Daddy pig and his exercise!


.
.
.
Mummy: You lot again?! Peppa told you, there’s no more bread!


این تاپیک مربوط به درس« گردش » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

5 Likes