تالار زبانشناس

در نیمچه داستان ها سوال دارم

In any case, it seems to me that whenever I don’t take my umbrella, it rains and I end up getting wet.چرا get در اینجاing گرفته.دقیقا فعل این قسمت کدوم هستش


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 60- آنا باید یک چتر بگیرد. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها » Invalid date

3 Likes

چون
Get
بمعنی شدن هست که با فعل
Wet
میشه خیس شدن

2 Likes