تالار زبانشناس

باگ در زبانشناس ؟!😕

دوستان به دوتا عکس زیر نگاه کنید :


اون یکی که سختره مناسبه اما اون یکی که راحت تره سخته ؟؟:joy::joy:

نه داره درست میگه به نظرم

تو بالایی شما ۴۹۵ لغت جدید دارید که نمیدونیدولی تو پایینی ۵۸۳۰ لغت
پس ارزیابیش درست بوده

فقط اون عبارت مربوط به سطح هست که فکر کنم ثابت هست و ربطی به میزان لغتی که میدونیم نداره

اوووووو من همیشه برام سوال بود اون عددا چیه و میخواستم بپرسم …ممنون که گفتین :heart::heart: