تالار زبانشناس

معنی این کلمات درسته ؟

=because wepons=war =caushed


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

2 Likes

متن رو بذارین به همراه معنی ها…تا چک کنیم که درسته دوست خوبم

3 Likes

Weapons معنی تسلیحات میدهد

War معنی جنگ

اگر منظورت caused هست می شود یک جورایی گذشته because

Because میشه چون که ، زیرا ، برای و…

Coused میشه رخ داد ! علتش این بود ! به این دلیل اتفاق افتاد.

3 Likes