تالار زبانشناس

معنی این اصطلاح چیه؟

Doesn’t that give the story another turn of the screw


این تاپیک مربوط به فصل« فصل اول » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « چرخش پیچ »

2 Likes

سلام
Turn of screw
به ی موقعیت .اتفاق یا… گفته میشه که باعث میشه ی موقعیت بد، بد تر بشه
مثلا تو جمله بالا منظور اینه که آیا اون(اتفاق)باعث نمیشه اوضاع قصه بد تر شه(قبلا بد بوده حالا با این اتفاق بد ترشده)

2 Likes