تالار زبانشناس

Ƒȕƞƞƴ ƫⱸ×ƫ 😃

سلام به همگی :rose:
هدف از تشکیل این تاپیک اضافه کردن یک محیط به تالار برای القاء لبخند حتی برای چند لحظه هستش پس
اگر شما هم تصویر،کلیپ ، ویس و… در چهارچوب قوانین زبان شناس دارید لطفا به اشتراک بذارید تا دور هم شاد باشیم :slightly_smiling_face:


b8a6a22c95cbb2b2e0c99925ad518a4a

516c8418d63d824a91129b6445c59fcc


I love this :joy:

d01d860d5281f8010f1f1cd5eae60772

:grin:

29 Likes

سلام کیانا جون چه تاپیک جالبی :heart_eyes:

17 Likes

عالی بود :rofl::rofl::ok_hand::ok_hand:مرسی بابت این تاپیک

9 Likes

فدای تو حدیث گل
مرسی از پست های جذابت عالی بودن :grin: :ok_hand:

خوشحالم که لبخند روی لباتون اومده افسانه خانوم عزیز :heart_eyes: :rose:

8 Likes


it’s really true :roll_eyes:

.09c7a38523c0d882acbb5ba616fae04a

:rofl:


:sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

:expressionless: :neutral_face:

15 Likes


:grin: :grin: :grin:

این خود منم :joy:

14 Likes

:joy: :breast_feeding:

11 Likes


:mask: :grimacing: :v:

12 Likes

سلام خیلی ممنونم بابت ایجاد این تاپیک جالب :heart_eyes: حداقل اش یکم از این حال و هوای فضای قرنطینه بیرون اومدم :rose: :smiling_face_with_three_hearts: :grin:

6 Likes

kidding_school# :man_teacher: :woman_teacher:

9 Likes

8 Likes

7 Likes