تالار زبانشناس

منظو ازI do want to get good, has to do this

سلام چرا در اول جمله do اومده
I do want to get good, has to do this.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

2 Likes

سلام.
این سوال خیلی پرسیده شده در مورد جمله های مختلف توی تالار.
این do برای تاکید بیشتر میاد

4 Likes