تالار زبانشناس

فرق caughtباcatchچیه هردوشونم معنی گرفتن میده


این تاپیک مربوط به درس« میمون باهوش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

4 Likes

Catch شکل اصلی فعله و caught زمان گذشته و بخش سوم فعل یا pp

4 Likes