تالار زبانشناس

Sسوم شخص در داستان

she likes jokes and loughing at benedick چرا ؟
مگه برای she’he’it’ و اسم شخص اس سوم شخص ماید؟


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام دوست عزیز
خودتون دارید میگید اس سوم شخص، بله اسامی سوم شخص و ضمیرهایی که به جای آنها به کار میره فعل اس سوم شخص میگیره

4 Likes

سلام دوست عزیز
سوالتان کاملا واضحه و دوست گرامی @Lia2 خیلی خوب براتون توضیح دادند…
داخل جمله همون طور که خودتان گفتید she و he و it چون سوم شخص هستند پس فعل s سوم شخص میگیرد .در جمله هم آورده است she likes
:rose:

1 Likes