تالار زبانشناس

چرا فعل جمله در اینجا s سوم شخص گرفته؟

My work starts at 7:30am

مگه s سوم شخص زمانی که he یا she در جمله وجود داره به فعل جمله اضافه نمیشه!؟


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سوالتون تکراری هست
این تاپیک کمکتون می کنه :point_down:t2::point_down:t2::point_down:t2:

3 Likes