تالار زبانشناس

معنیgrow up thinking

سلامgrow up thinking به چه معنیه

we grow up thinking we are citizens of a certain country.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

1 Likes

سلام
معنای جمله:
ما بزرگ میشیم و رشد میکنیم در حالی ک فک میکنیم شهروندهایی از یک کشور خاص هستیم

در اینجا thinking برای بیان حالت هست

1 Likes