تالار زبانشناس

معنیidentify

سلام معنیidentify چیه

of course it’s true. But if we identify too much, if that belief is too strong,


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

2 Likes

اما اگه ما (اون اعتقاد رو) بیش از حد واضحش کنیم(تداعی کنیم)، اگر اون اعتقاد بیش از حد قوی بشه…