تالار زبانشناس

تفاوت no one و nobody

در جملات زیر تفاوت این دو عبارت چیه؟
Nobody wanted to play with him
No one wanted to be his friend

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

فرق خاصی ندارن. no one رسمی تر هست.

2 Likes