تالار زبانشناس

دلیل اومدن فعل کمکی در جمله مثبت

چرا در جمله زیر does like اومده؟!.

but he does like to eat apples.

1 Likes

سلام وقت بخیر.
برای تاکید بیشتر.

4 Likes