تالار زبانشناس

معنی to Peppa

در حمله زیر to Peppa یعنی چه
We should leave the ballet to Peppa


این تاپیک مربوط به درس« درس باله » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

1 Likes

سلام مجدد.
به خاطر leave اومده در واقع.
leave to یعنی به کسی واگذار کردن، کاری به کارش نداشتن و فقط گذاشتن به عهده ی همون شخص مثلا.
We should leave the ballet to Peppa
ما باید باله رو به پپا واگذار کنیم. ( بذاریمش به عهده ی پپا و ما دخالت نکنیم)

2 Likes

سپاس فراوان از توضیحات کاملتون:pray:t2::pray:t2::pray:t2:

1 Likes